1 z 73
Česko | Litomyšl
 
Litomyšl - O Litomyšli se poprvé zmiňuje Kosmova kronika v r.981
dope | O Litomyšli se poprvé zmiňuje Kosmova kronika v r.981