24 z 56
Česko | Praha - východ
 
Praha - východ - Arciděkanský chrám sv. Štěpána je největším architektonickým pokladem a nejvýznamnější památkou Kouřimi. Tato trojlodní bazilika byla budována ve 13. a je příkladem tzv. burgundského slohu.
hoardy | Arciděkanský chrám sv. Štěpána je největším architektonickým pokladem a nejvýznamnější památkou Kouřimi. Tato trojlodní bazilika byla budována ve 13. a je příkladem tzv. burgundského slohu.