9 z 9
Francie | Tahiti Motel Airport
Uživatel: hancaM | a ne příliš vábná (nejkratší) cesta dolů k letišti - jinak je ještě volba silnice, která je delší